parallax background

*


Utilidades e Recursos Educativos

VigoZoo

CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE O CAMBIO CLIMÁTICO Rede Cidades polo Clima (FEMP)

PRESENTACIÓN
A rede de cidades polo clima é a Sección da FEMP formada polos Concellos que integran nas súas políticas a mitigación e adaptación ao Cambio Climático. Esta edición da Campaña incorpora contidos sobre eficiencia enerxética a través de vídeos, xogos, recursos on-line e actividades para realizar na casa.

Dada a situación provocada polo Covid-19 desexamos que estes materiais sexan recursos útiles para os Mestres e alumnos que agora teñen que impartir as súas clases telemáticamente.

Trátase dun interactivo que recolle unha proposta de secuencia didáctica para traballar coas pezas que compoñen a Campaña Escolar de Cambio Climático 2020.

CAMPAÑA ESCOLAR CAMBIO CLIMÁTICO
Fai clic en cada icona da secuencia para saber máis e ir directamente a cada recurso.

Ir ós recursos

OUTROS RECURSOS
Vídeos da Campaña Educativa sobre o Cambio Climático. Red Española de Ciudades por el Clima (FEMP).

Grandes Superheroes

KLIMATEA e O Cambio Climático

KLIMATEA e A Eficiencia Enerxética

Unidades Didácticas - Mestres

PRESENTACIÓN
As "unidades didácticas para os mestres" foron elaboradas cun obxectivo: inculcar ás nenas/os valores conservacionistas e de respeto ao medioambiente.

Son un complemento á "unidad didáctica do alumno", coa intención de que os mestres propoñan a realización destes exercicios antes da visita ao zoo ou ben, tras a visita, como exercicio de repaso.

As "unidades didácticas para mestres" inclúen exercicios grupais ademais das solucións das actividades que deben completar os alumnos.

INFANTIL - Ata 3 anos
Unidade Didáctica para mestres de 1º ciclo de Infantil.

Descarga PDF .

INFANTIL - 4 a 6 anos
Unidade Didáctica para mestres de 2º ciclo de Infantil.

Descarga PDF .

PRIMARIA - 1º Curso
Unidade Didáctica para mestres de 1º curso de Primaria.

Descarga PDF

PRIMARIA - 2º Curso
Unidade Didáctica para mestres de 2º curso de Primaria.

Descarga PDF

PRIMARIA - 3º Curso
Unidade Didáctica para mestres de 3º curso de Primaria.

Descarga PDF

SECUNDARIA - 1º Ciclo da ESO
Unidade Didáctica para mestres de Secundaria para o 1º Ciclo.

Descarga PDF

Unidades Didácticas - Alumnos

PRESENTACIÓN
Nestas unidades didácticas propoñemos unha serie de actividades para que os alumnos adquiran coñecementos referentes á visita ao zoo.

En xeral as unidades tratan sobre a vida, costumes e problemática dos animais, e poden realizarse antes, como preparación previa, ou despóis de realizar a visita ao zoo, como evaluación da actividade.

INFANTIL - Ata 3 anos
Unidade Didáctica para alumnos de 1º ciclo de Infantil.

Descarga PDF

INFANTIL - 4 a 6 anos
Unidade Didáctica para alumnos de 2º ciclo de Infantil.

Descarga PDF

PRIMARIA - 1º Curso
Unidade Didáctica para alumnos de 1º curso de Primaria.

Descarga PDF

PRIMARIA - 2º Curso
Unidade Didáctica para alumnos de 2º curso de Primaria.

Descarga PDF

PRIMARIA - 3º Curso
Unidade Didáctica para alumnos de 3º curso de Primaria.

Descarga PDF

SECUNDARIA - 1º Ciclo de la ESO
Unidade Didáctica para alumnos de Secundaria para o 1º Ciclo.

Descarga PDF

UNIDADES E ACTIVIDADES PARA DESCARGAR

SENSIBILIZOO
Descarga

Tríptico do Zoo

Organiza a túa propia visita consultando o mapa coas diferentes instalacións que Vigozoo ofrécete para que a túa xornada no Parque sea o máis completa e satisfatoria posible.

Descarga PDF

Entradas