parallax background

RÉPTILES

SAPOCONCHO LEPROSO

Mauremys leprosa

É unha especie de sapoconcho semiacuático da familia Geoemydidae, autóctono da Península Ibérica, e que se distribúe sobre todo no sur de España. Vive en masas de auga doce como ríos ou pantanos. Pode tamén ao sur de Francia, Marrocos, Alxeria e Tunisia. A súa conservación depende da restauración dos seus hábitats e do control de especies de sapoconchos invasores, como a tartaruga de orellas vermellas (Trachemys scripta).


Descrición

A súa cabeza é retráctil e a súa coiraza está cuberta con placas duras, aínda que caedizas. A cor da coiraza varía do ocre gris a gris verdoso. As patas son palmeadas e terminadas en garras. O pescozo presenta liñas lonxitudinais de cor máis clara e un punto detrás do ollo. O seu nome fai referencia á constante muda de pel e placas nesta especie.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Estes sapoconchos son omnívoros, aínda que os exemplares máis novos tenden a consumir maior proporción de carne e ao crecer vanse facendo máis herbívoras. Algúns alimentos que consomen son grilos, carafio de auga, pequenos peixes e lombrigas de terra.

Habitat

É unha especie moi acuática e termófila que prefire zonas húmidas amplas e permanentes, de augas doces ou con baixa salinidade, con pouca profundidade aínda que superior a l25 cm . Prefire augas estancadas ou ríos de escasa corrente, sempre con abundante vexetación acuática, tanto palustre como mergullada, e alta insolación. Estas tartarugas poden hibernar no fondo durante os meses de inverno. Durante esta época, co frío, as tartarugas entran nun estado de sopor denominado precisamente hibernación, durante o cal deixan para comer e defecar, practicamente non se moven e a súa frecuencia de respiración se reduce.

Status

En Europa, seguindo os criterios da UICN, está catalogada como vulnerable. Non se atopa incluída actualmente en ningún dos apéndices de CITES.


Entradas