parallax background

INSECTO CORTIZA DE FILIPINAS

Sungaya inexpectata

Pertence ao grupo dos fásmidos. A palabra fásmido vén do latín phasma que significa pantasma.

Os machos adultos adoitan permanecer a maior parte do tempo encima dunha femia, fano para asegurar que ninguén máis fecunde á súa femia.Entradas