parallax background

ESCOLARES


AULA EDUCATIVA

VIGOZOO NO COLE

Vigo Zoo

Segundo e Terceiro Ciclo de Educación primaria
¡¡Gratuíto e exclusivo a Centros do Municipio de Vigo!!
(Actividade próximamente en activo)

Sesións de 50 minutos durante as cales unha das nosas educadoras se desplazará ao centro e levará a cabo una pequena presentación do zoo e os seus habitantes, un pequeno taller para tocar e coñecer diferente material biolóxico e finalmente desarrolar un sencillo xogo de identificación de especies autóctonas, alóctonas e invasoras.

Para realizar esta actividade é necesario realizar unha reserva de visita a Vigozoo durante o actual curso escolar, de forma que queremos llegar a un compromiso mutuo, no que a sesión na escola se complemente con unha visita posterior do grupo ao zoo.

Voltar Escolares

Entradas
RGPD - Cookies