parallax background

ESCOLARES


AULA EDUCATIVA

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS

Vigo Zoo
Descarga PDF

As visitas guiadas buscan non só dar a coñecer as diferentes especies que habitan en Vigozoo, sino tamén que os visitantes coñezan por que están aquí, cales foron as súas historias, que lles ocurre ás diferentes especies para necesitar da nosa axuda frente as sías ameazas de extinción, etc., complementando a nosa visita coa observación e uso de diferente material biolóxico como plumas, pelaxe, dentes, cornamentas, etc., que sírvenos de material de axuda e son clave para asentar certos coñecementos.

Estas visitas poden ser un bo complemento para traballar diferentes aspectos do currículo escolar, traballando as plantas e os animais, pero tamén contribuindo a desarrolar actitudes responsables co noso medio ambiente, coñecendo determinados estudos científicos e comprendendo a importancia de conservar a biodiversidade para o presente y ele o futuro da nosa sociedade.

1. DURACIÓN EXTENDIDA: Visitas guiadas e actividades complementarias cun mínimo de 90 minutos en outubro, novembro, decembro, febreiro e marzo. Elixe o horario que máis te conveña para o teu grupo, e non olvides que as primeiras horas son ampliamente solicitadas e se reservan en pouco tempo. Nestas fechas, podes solicitar estos turnos de visita: ás 11:00, 13:00 e 16:00.

2. DURACIÓN REDUCIDA: Visitas guiadas e actividades complementarias reducidas de 60 minutos de duración durante os meses de abril, maio e xuño. Elixe o horario que máis te conveña para o teu grupo, e non olvides que as primeiras horas son solicitadas ampliamente e se reservan en pouco tempo. Nestas fechas podes solicitar estas tandas de visita: 10:00, 11:30, 13:00, 16:30 e 18:00.

Os grupos organizados poden entrar no parque antes da súa apertura (desde as 10:00 h) pero só en días laborables, non en fins de semana nin festivos.

Adaptamos a visita ao área do zoo que máis te interese: Aves e mamíferos, Exotarium, Nocturama, Planetario, etc.

-Tasas por participante: Educación Especial: 1,65 €; Resto de Niveis: 1,95 €.
-Os maestros teñen a entrada gratuíta (máximo 1/5 alumnos).
-Os centros escolares de Vigo teñen a entrada gratuíta

NOTA:
Podes descargar as unidades didácticas de cada nivel educativo e las enquisas de valoraciónna sección de "Utilidades".

NOTA:
Prezos válidos ata o 31/12/2014 ( Orientativos e suxeito a modificacións en 2015) Atentos aos cambios a partir de Xaneiro na nosa páxina web.

Voltar Escolares

Entradas
RGPD - Cookies