parallax background

ESCOLARES


AULA EDUCATIVA

NORMATIVA PARA VISITAS GUIADAS
(Válidas para todolas modalidades)

Vigo Zoo

Para motivar aos nenos hacia o cariño aos animais e o seu entorno suxerimos que leve a cabo os puntos mencionados eno documento anexo xa que por experiencia, sabemos mellorarán e axudarán tanto a súa labor coma á nosa; e por outro lado, non perturbará a tranquilidade, o orden e a convivencia entre os visitantes.

En caso de que a hora de chegada dos participantes se retrase de forma importante respecto á hora fixada na reserva, a duración da actividade educativa poderá verse reducida, debido á existencia confirmada de visitas nos turnos seguintes.

Ademáis, para que a visita transcurra de maneira amena, divertida e educativa, e todos poidamos disfrutar vendo os animais salvaxes que conviven no noso parque zoolóxico, é necesario cumplir as seguintes normas:

1. Evitar tocar os animais do parque, aínda que se encontren soltos, pódennos morder ou picar si se senten ameazados.
2. Evitar correr polas instalacións do parque, tanto os nenoscomo nos mesmos, nin subir nin traspasar as barreiras e muros de seguridade, están para protexernos.
3. Evitar tocar nin golpear os cristais, porque os animales asustaranse e esconderanse.
4. Procurar no gritar, pola mesma razón anterior.
5. Evitar dar de comer aos animais, porque podemoslles provocar importantes problemas de saúde e poden mordernos.

En esta visita acompañaralles un/unha de nosos/as monitores/as, polo tanto, se queremos aprender curiosidades e características dos nosos animais debemos ir en grupo e sempre detrás do monitor/a. Se seguimos estas sinxelas normas, poderemos disfrutar dunha tarde inolvidable cos animais do parque zoolóxico.

IMPORTANTE:
O cumplimiento final de la normativa exposta debe ser responsabilidade dos profesores, responables e acompañantes adultos e o feito do seu incumplimiento de forma reiterada tendrá como consecuencia a REDUCCIÓN y/o SUSPENSIÓN da mesma, sin que exista ningunha contraprestación económica nin reembolso do pago da entrada efectuado.

Voltar Escolares

Entradas
RGPD - Cookies