parallax background

RÉPTILES

HIDROSAURIO CRESTADO FILIPINO

Hydrosaurus pustulatus

Esta especie, está situada nun terrario que representa a un bioma de bosque tropical, hábitat característico da zona norte do arquipélago Filipino de onde é endémico.

Un Bioma é un tipo particular de ecosistema que se caracterizan polo seu clima, o cal determina as plantas particulares que se atopan alí. O clima e as plantas nun bioma determinan, á súa vez, que animais viven nel.

A selva, ou bosque húmido tropical, é un dos biomas máis diverso e emblemático da terra, con catro características principais: precipitación chuviosa anual moi alta, alta temperatura media, chans pobres en nutrientes e niveis altos de biodiversidade (riqueza de especies).


Descrición

De aspecto moteado de cor gris verdoso, os adultos teñen unha representativa crista dentada desde a caluga ata a base da cola, onde pode alcanzar os 8 cm. de altura, tendo unha función moi relevante no marcado do territorio e na termoregulación.

A talla media é de ao redor de 1.5 metros aínda que hai exemplares que roldan os 2 metros. Xeralmente as femias son máis longas que os machos.

É moi bo nadador axudado da súa característica crista a cal lle proporciona a propulsión dentro da auga.

Cando sente ameazado, frecuentemente vótase á auga e mergúllase cara ao fondo para escapar do perigo. Pode permanecer baixo o auga durante máis de 15 minutos.

Os xuvenís tamén son capaces de correr pola superficie da auga, dun modo similar ao coñecido basilisco.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Este lagarto é omnívoro, alimentándose dunha gran variedade de material vexetal como follas, talos e froitos complementando a súa dieta con insectos ocasionais ou crustáceos.

Hábitat

Endémico das illas Filipinas, ocupa a zona norte do arquipélago. Está fortemente ligado á vexetación de ribeira e nunca se ve moi afastado dun curso de auga. Busca zonas húmidas, adoita localizarse nas proximidades de ríos ou pantanos.

Status

Trátase dun animal en perigo de extinción, catalogado por IUCN como "vulnerable", a causa sobre todo pola destrución dos bosques de ribeira onde habita para transformalos en terras agrícolas ou urbanas ou simplemente para obter madeira.

Ademais sofre recoleccións masivas, especialmente das súas crías, para o comercio de mascotas e para o consumo da súa carne, e nalgunhas zonas tamén enfróntase á contaminación das augas por produtos químicos agrícolas.


Entradas
RGPD - Cookies