parallax background

GAMO

Dama dama

O gamo (Dama dama, familia dos cérvidos), despois do corzo e o cervo, é o terceiro dos cérvidos que habitan España e posiblemente, o máis antigo. En Europa, en pleno mioceno áchanse formas de cérvidos con cornamenta plana.

Na antigüidade, o gamo converteuse nunha presa cobizada polos cazadores, sobre todo os pertencentes ás clases altas, o cal, paradoxalmente, contribuíu á súa conservación e introdución en varios lugares onde antes non estaba presente ou se extinguiu durante a última glaciación.

O gamo forma grupos sociais de tres tipos: os de machos, os de femias coas crías e os mixtos. Polo xeral, vive en grupos familiares pequenos de menos de 10 individuos, ou ben leva unha vida solitaria.


Descrición

De tamaño intermedio entre o cervo e o corzo, o seu pelame é de dous tipos, un de verán e outro de inverno. O de verán é de cor amarelada na parte ventral adornado cun característico pencado branco, mentres que o de inverno é pardo agrisado e as manchas brancas desaparecen. O cambio de pelo ten lugar no mes de outubro. Hai tres formas de manchas no gamo: avermellada con manchas brancas, forma branca (albina) e a forma negra (melánica). É un animal cun elevado dimorfismo sexual: unicamente os machos teñen unha cornamenta que muda anualmente, que cae a finais da primavera e volve a crecer na primavera. Tanto machos como femias viven case todo ou ano separados. Os grupos de femias están formados sobre todo por asociacións de nai e cría, acompañadas ocasionalmente polos xuvenís nados o ano anterior. Ben entrado o outono, no mes de outubro, ten lugar o período de celo chamado rouca que leva un ritual de pelexas e desafíos entre machos para cubrir ás femias.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

A súa dieta está composta de herbas, pasto, gramíneas, bagas, noces, cortizas e hortalizas que consegue á tardiña e de noite. A alimentación no inverno baséase en gromos e follas tenras, e come incluso as árbores en crecemento.

Habitat

Vive en rexións cálidas con bosques caducifolios e mixtos, provistos de pasto e matogueira.

Status

UICN: baixo risco/mínima preocupación (LR/ LC). A especie non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco. CITES: apéndice II. Especie que non está ameazada de extinción pero que podería chegar a estalo a menos que se controle estritamente o seu comercio. O comercio internacional pode autorizarse coa concesión dun permiso de exportación ou un certificado de reexportación. Só deben concederse os permisos ou certificados se as autoridades competentes determinan que se cumpriron certas condicións, en particular, que o comercio non será prexudicial para a súa supervivencia no medio silvestre.