parallax background

COBREIRA EUROPEA

Circaetus gallicus

Aínda que fai os seus propios niños, ás veces, ocupan o niño doutras aves rapaces.

Ten as garras cubertas de escamas que a protexen contra as picaduras das serpes.

< p>Atrévense con serpes de ata dous metros de lonxitude dando aletazos de tal maneira que a serpe non atopa refuxio posible fronte aos picotazos posiblemente mortais do aguia.


Descrición

É un ave diúrna e migradora de presenza estival.

Rapaz de mediano tamaño que ao observala a distancia mostra tons claros nos seus partes inferiores e cara inferior das ás, mentres que vistas de preto poden apreciarse fileiras de moteado escuro polas partes inferiores destas.

O peito e a garganta poden ser escuros ou brancos. Cabeza redondeada e robusta en relación co tamaño do corpo, ollos grandes e frontais co iris amarelo alaranxado que lembran aos bufos. Patas agrisadas descubertas de plumas.

Ten o seu sentido da vista moi desenvolto, necesita moita amplitude para cazar ás súas presas porque planea a gran altura.

Constrúe o seu propio niño en árbores baixas ou sobre matogueiras que crezan nas fendas de paredes rochosas. A femia pon un único ovo e mantense sempre preto del. Despois de criar volve ás súas zonas de invernada.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Aliméntase case en exclusiva dunhas presas escasas, difíciles de cazar e moi agresivas, as cerpes, as serpes, ás que detecta, atrapa e engole grazas a diversas adaptacións morfolóxicas.

Debido ao singular da súa dieta, a cobreira é un ave que non adoita alcanzar grandes densidades e que se limita a sacar adiante a un só pito por tempada.

Habitat

Distribúense por toda Europa centro-meridional, África nord-oriental, Asia central e meridional.

Vive en terreos abertos e asollados e zonas de monte baixo, xa que necesita dun gran espazo de caza.

Status

IUCN: Mínima preocupación ( LC). A especie non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco.

CITES: Apéndice II. Especie que non está ameazada de extinción pero que podería chegar a estalo a menos que se controle estritamente o seu comercio.

Especie incluída no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas xa que se considera unha especie de interese especial polo seu valor científico, ecolóxico… É vulnerable debido á caza ilegal, á deterioración do seu hábitat e á falta de presas debido aos incendios forestais.


Entradas
RGPD - Cookies