parallax background

CATA ARGENTINA

Myiopsitta monachus

As nosas Catas Arxentinas, xunto coas de Kramer, foron acollidas no ano 2018, procedentes dun comiso realizado polo SEPRONA en virtude da lexislación sobre especies Exóticas Invasoras.

Desde entón, a súa función no noso parque, é a Educación e Concienciación Medio Ambiental de visitantes, colectivos escolares e sociais, da problemática das especies exóticas comercializadas como mascotas, que debido a soltas accidentais, (ás veces voluntarias), son introducidas nos nosos ecosistemas e trala súa propagación ameazan habitats naturais ou seminaturales e ás especies que neles habitan, producindo graves danos ambientais e económicos e constituíndo un axente de cambio e ameaza á biodiversidade biolóxica nativa.

LIGAZÓNS DE INTERESE
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras SEO/BirdLife

Descripción

É un ave autóctono en Sudamérica, Coñecida tamén como cotorra Monge, é un ave duns 28-30 cm coa cola longa e de cor verde, aínda que se produciron razas domésticas de cores distintas á plumaxe natural. Estas inclúen aves de cor azul, como é o caso dalgún dos nosos exemplares.

A fronte é de cor gris nos exemplares adultos e verdosa nos mozos. O resto da cabeza e tamén o peito son de cor gris. O pico é de cor marrón clara e o iris marrón escuro. Viven en grupos.

Os machos e as femias teñen o mesmo cor e non poden ser distinguidos externamente, polo que deben utilizarse probas xenéticas ou sanguíneas para unha distinción fiable.

Constrúen grandes niños comunitarios en árbores e palmeiras, de 1 a 2 m de diámetro e 150 kg de peso e moi peculiares xa que están divididos en “apartamentos“, cada un dos cales está habitado por unha parella que o será para toda a vida. Cada “vivenda” á súa vez, consta de varias cámaras especializadas para durmir, incubar e permanecer. Poñen de cinco a seis ovos, que incuban durante 22 ou 23 días.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Aliméntase principalmente de sementes e froitos de plantas, tanto silvestres como cultivadas, complementando a súa dieta con flores e insectos. Pode ser unha praga para algúns cultivos.

Habitat

É autóctono de Sudamérica onde vive desde Bolivia ata Arxentina. Debido á súa gran resistencia e adaptabilidade, algúns animais liberados ou fuxidos lograron establecer as súas colonias en varios tipos de ambientes, como bosques, chairas, zonas de cultivos, parques e xardíns, todos eles con presenza de masas de auga corrente ou estancado.

Aínda que se distribúe principalmente polo Mediterráneo, en Galicia logrou establecerse en núcleos dispersos, xeralmente próximos a zonas urbanas. O primeiro dato de cría coñecido é de 1990 en Vigo onde mantén a súa principal colonia, aínda que tamén está establecida nas Gándaras de Budiño (Pontevedra), probablemente constituída por aves chegadas de Portugal. Na actualidade parece que a especie tende a desprazarse cara ao norte a través do litoral.

Status

Atópase incluida no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

IUCN: Mínima preocupación ( LC). A especie non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco.


Entradas
RGPD - Cookies