parallax background

GAMO

Dama dama

O gamo, despois do corzo e o cervo, é o terceiro dos cérvidos que habitan España e posiblemente o máis antigo, pués os machos exhiben unha cornamenta aplanada, diferente á do resto dos representantes da familia e que soamente presentaban fósiles do mioceno.

Na antigüidade, o gamo converteuse nunha presa cobizada polos cazadores, sobre todo os pertencentes ás clases altas o cal, paradoxalmente, contribuíu á súa conservación e introdución en varios lugares onde antes non estaba presente ou desaparecéu durante a última glaciación.


Descrición

O gamo é de menor tamaño que o cervo. Ten dúas pelames, un no verán e outra no inverno. En xeral, a cor da época estival é lixeiramente avermellado, moteado de manchas brancas. En ambos os flancos, cando se aproximan á zona ventral, ditas manchas vanse alongando e tenden xeralmente a unirse entre elas para terminar formando unha banda lonxitudinal branca. Así mesmo, ao longo do dorso aparece unha lista sepia que se vai escurecendo segundo achégase á cola. A cabeza adoita carecer de manchas. O ventre e a cara interior dos seus membros son brancos. No inverno a coloración tórnase máis escura e as manchas brancas desaparecen por completo.

Posúe un dos escudos anais máis elaborados de entre os cérvidos, consistente nunha gran mancha branca que está limitada a cada lado por unha liña vertical negra e dividida pola porción superior negra da cola, a cal é branca na súa cara ventral.

Como na maioría dos cérvidos, o aspecto externo de machos e femias é moi distinto, con dimorfismo sexual moi acentuado, sobre todo cando alcanzan a idade adulta, xa que só os machos teñen cornas que muda anualmente, caéndose a finais de marzo ou principios de abril para empezar a crecer inmediatamente, completándose o seu crecemento a finais de xuño e principios de xullo. As cornas, botadas cara atrás e implantadas sobre pedúnculos moi curtos, presentan tres candís e unha ancha palma que se racha en varias puntas, característica desta especie. As cornas planas do gamo son únicas no seu aspecto entre os cérvidos actuais; soamente o alce e, en parte, o reno posúen tamén cornas aplanadas, aínda que de aspecto moi diferente.

Ata ben entrado o outono, no mes de outubro, ten lugar o período de celo chamado rouca que conleva un ritual de pelexas e desafíos entre machos para cubrir ás femias

¡Descobre máis especies!
Alimentación

A súa dieta principal é alimento herbáceo durante todo o ano, con todo, cando a dispoñibilidade deste tipo de alimento é escasa, pode explotar outras fontes alternativas de alimento, como distintos tipos de froitos silvestres, follas e talos arbustivos.

Durante as 12 a 13 semanas de desenvolvemento da cornamenta, o gasto mineral é enorme, polo que han de dobrarse as reservas de elementos minerais, polo que inxeren a vexetación que crece en chans ricos en minerais e mesmo roen e mordisquean outras cornas caídas o ano anterior como suplemento dietético.

Hábitat

A súa dieta principal é alimento herbáceo durante todo o ano, con todo, cando a dispoñibilidade deste tipo de alimento é escasa, pode explotar outras fontes alternativas de alimento, como distintos tipos de froitos silvestres, follas e talos arbustivos.

Durante as 12 a 13 semanas de desenvolvemento da cornamenta, o gasto mineral é enorme, polo que han de dobrarse as reservas de elementos minerais, polo que inxeren a vexetación que crece en chans ricos en minerais e mesmo roen e mordisquean outras cornas caídas o ano anterior como suplemento dietético.

Status

UICN: Baixo risco/Mínima preocupación ( LR/ LC). A especie non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco.

CITES: Apéndice II. Especie que non está ameazada de extinción pero que podería chegar a estalo a menos que se controle estritamente o seu comercio.