parallax background

CHINCHE DE DOUS PUNTOS BRANCOS

Platymeris biguttatus

Tamén chamado Chinche Asasino, pola maneira fría e calculadora con que axexan ás súas presas, levantan un pico en forma de daga e crávanllo á vítima inxectándolle a súa saliva paralizante. Cando está en repouso, e facendo gala do seu carácter de matoa, aloxa a súa ' daga' nun suco situado nas súas patas anteriores, o que lembra a un asasino cando enfunda a súa arma. Tamén poden lanzalo, podendo afectar á vista se alcanza os ollos.

Coñécellas tamén como insectos bicadores, xa que teñen a costume de picar ao ser humano durante a noite en tecidos brandos como beizos ou pálpebras. A súa picadura é moi dolorosa e pode causar graves reaccións alérxicas. Tamén fan algún ben por nós, xa que se alimentan de insectos como as cascudas evitando con iso a formación de pragas.Entradas