parallax background

RÉPTILES

BOA ARBORÍCOLA AMAZÓNICA

Corallus hortulanus

Boas, anacondas e pitóns pertencen á familia “boidos” que é constritora (ataca oprimindo ás súas presas).

Posúe uns sensores térmicos que lle permiten identificar calquera variación de temperatura por pequena que sexa, polo que localiza así ás súas presas.

Estes sensores permítenlle detectar mesmo diferenzas de ata 0,003º C.Entradas