parallax background

ÁNADE GARGANTILLO

Anas bahamensis

En España é unha especie que se considera exótica, aínda que non se ten constancia que se estableceron poboacións reprodutoras que se manteñan por elas mesmas. Observadas soamente de forma ocasional.


Descripción

Ambos os sexos son similares. Pico negro azulado con manchas vermellas a ambos os dous lados e cara á base.

A parte superior da cabeza e a traseira do pescozo é de cor pardo con pintas negras. Garganta, fazulas e lados do pescozo de cor branca. Dorso, lombo, peito e abdome pardo con lunares negros. Á escura. Espéculo verde brillante con banda dianteira cor café con leite e banda traseira negra. Cola café claro.

Aniña no chan, lonxe da auga. Coloca entre 6 e 10 ovos e a incubación dura 25 días.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Son omnívoros. Aliméntase principalmente filtrando sementes, plantas acuáticas e algas. Tamén pode capturar crustáceos e peces, mergullando a cabeza dentro da auga desde a superficie.

Habitat

É unha especie de ampla distribución, habitando en varias illas do Caribe, Centroamérica e boa parte de Sudamérica, incluíndo as illas Galápagos.

Vive en lagos, lagoas e tranques, tendo preferencia polas augas salobres de desembocaduras de ríos e albuferas.

Status

IUCN: Mínima preocupación ( LC). A especie non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco.


Entradas