parallax background

UTILIDADES


Utilidades e Materiais necesarios

VigoZoo

Formulario Autorización Recogida Participantes Club Vigozoo

AUTORIZACIÓN RECOLLIDA PARTICIPANTES CLUB VIGOZOO
É necesario descargar e cubrir esta autorización para recoller aos participantes do Club de Vigozoo se no están debidamente indicados naa ficha de inscripción. Debe adxuntar ademáis a copia da documentación indicada.

Deberá ser enviada á dirección de correo electrónico: educacion.vigozoo@vigo.org

Descarga PDF

Unidades Didácticas - Profesores

PRESENTACIÓN
As "unidades didácticas do maestro" foron elaboradas cun obxectivo: inculcar aos nenos/as valores conservacionistas e de respeto hacia o medio ambiente.

Son un complemento á "unidad didáctica do alumno", coa intención para que o maestro proponga a realización destos exercicios antes da visita ao zoo ou ben, tras a visita, como exercicio de repaso.

As "unidades didácticas do maestro" inclúen exercicios grupales ademáis das solucións das actividades que deben completar os alumnos.

Descarga PDF

INFANTIL - 3 anos
Unidad Didáctica do maestro de Infantil para 3 años.

Descarga PDF

INFANTIL - 4 y 5 anos
Unidad Didáctica do maestro de Infantil para 4 e 5 añns.

Descarga PDF

INFANTIL - 1º Primaria
Unidad Didáctica do maestro de Infantil para 1º Primaria.

Descarga PDF

Unidades Didácticas - Alumnos

PRESENTACIÓN
Nestas unidades didácticas propoñemos unha serie de actividades para que os alumnos adquiran coñecementos referentes á visita ao zoo.

En xeral as unidades tratan sobre a vida, costumes e problemática dos animais, e poden realizarse antes, como preparación previa, ou despóis de realizar a visita ao zoo, como evaluación da actividade.

INFANTIL - 3 anos
Unidad Didáctica do maestro de Infantil para 3 añns.

Descarga PDF

INFANTIL - 4 y 5 anos
Unidad Didáctica do maestro de Infantil para 4 e 5 anos.

Descarga PDF

INFANTIL - 1º Primaria
Unidad Didáctica do maestro de Infantil para 1º Primaria.

Descarga PDF

UNIDADES E ACTIVIDADES PARA DESCARGAR

SENSIBILIZOO
Descarga

Tríptico do Zoo

Organiza a túa propia visita consultando o mapa coas diferentes instalacións que Vigozoo ofrécete para que a túa xornada no Parque sea o máis completa e satisfatoria posible.

Descarga PDF

Entradas