parallax background

ARÁCNIDOS

TARÁNTULA GOLIAT

Theraphosa blondi

É a de mayor tamaño, podendo chegar ata 28 o 30 cm entre os extremos das suas patas extendidas e pesar máis de 100 gramos. Teñen o corpo peludo e estes son irritantes, actuando como método de defensa contra depredadores.

Existen máis de 40.000 especies de arañas e a súa función principal na natureza é depredar o gran número de insectos que existe. Son orixinarias das selvas ecuatoriales do norte de Sudamérica, atopándose en, Colombia, Guyana e Venezuela.


Alimentación

Os insectos conforman a súa dieta alimentaria.

Habitat

Status


Entradas