parallax background

RÉPTILES

SAPOCONCHO LEPROSO

Mauremys leprosa

É unha especie de sapoconcho semiacuático da familia Geoemydidae, autóctono da Península Ibérica, e que se distribúe sobre todo no sur de España. Vive en masas de auga doce como ríos ou pantanos. Pode tamén ao sur de Francia, Marrocos, Alxeria e Tunisia. A súa conservación depende da restauración dos seus hábitats e do control de especies de sapoconchos invasores, como a tartaruga de orellas vermellas (Trachemys scripta).


Descrición

A súa cabeza é retráctil e a súa coiraza está cuberta con placas duras, aínda que caedizas. A cor da coiraza varía do ocre gris a gris verdoso. As patas son palmeadas e terminadas en garras. O pescozo presenta liñas lonxitudinais de cor máis clara e un punto detrás do ollo. O seu nome fai referencia á constante muda de pel e placas nesta especie.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Estes sapoconchos son omnívoros, aínda que os exemplares máis novos tenden a consumir maior proporción de carne e ao crecer vanse facendo máis herbívoras. Algúns alimentos que consomen son grilos, carafio de auga, pequenos peixes e lombrigas de terra.

Habitat

É unha especie moi acuática e termófila que prefire zonas húmidas amplas e permanentes, de augas doces ou con baixa salinidade, con pouca profundidade aínda que superior a l25 cm . Prefire augas estancadas ou ríos de escasa corrente, sempre con abundante vexetación acuática, tanto palustre como mergullada, e alta insolación. Estas tartarugas poden hibernar no fondo durante os meses de inverno. Durante esta época, co frío, as tartarugas entran nun estado de sopor denominado precisamente hibernación, durante o cal deixan para comer e defecar, practicamente non se moven e a súa frecuencia de respiración se reduce.

Status

En Europa, seguindo os criterios da UICN, está catalogada como vulnerable. Non se atopa incluída actualmente en ningún dos apéndices de CITES.


Entradas
RGPD - Cookies