parallax background

MUFLÓN DE CÓRCEGA

Ovis musimon

Destacan nos machos os seus cornos encaracolados moi curvados. As femias posúen uns cornos pequenos e lixeiramente curvados cara atrás ou ben non teñen cornos. O crecemento dos cornos péchase aos 4-5 anos.

Prefiren o crepúsculo para saír a buscar alimentos, aínda que cando gozan de tranquilidade tamén se lles pode ver de día. As femias balan como as ovellas domésticas, mentres que os machos, de cando en cando, emiten algún son, excepto na época de celo.

Marcan os seus territorios con secrecións da glándula interdixital.


Descrición

O seu corpo é robusto e as patas alongadas. A súa pelame é parda, co ventre, a rexión anal, as patas e o fociño de cor branca. É moi áxil, ten moi boa vista. É un animal sociable que forma rabaños nos que teñen cabida os machos, as femias e os mozos, en función da estación do ano. Durante o verán agrúpanse por unha banda os machos e por outro as femias e as crías.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

É herbívoro, aliméntanse sobre todo de noite principalmente de herbas, brotes, follas e arbustos.

Habitat

É orixinario das Illas de Córsega e Sardeña. Foi introducido nos bosques e chairas da Península Ibérica e as Illas Canarias.

Status

UICN: Vulnerable (VU). Está ameazada de extinción por causa dun descenso da poboación. CITES: apéndice I. Esta especie está en perigo de extinción polo que se prohibe o comercio internacional desta especie, salvo cando a importación se realice con fins non comerciais, como por exemplo, para a investigación científica. En Córsega é unha especie vulnerable, na Península Ibérica é un animal cazable e nas Illas Canarias é considerada especie invasora.


Entradas
RGPD - Cookies