parallax background

GANSO DO CANADÁ

Branta canadensis

É unha ave capaz de soportar longas travesías. Durante as migracións voan mantendo un patrón en forma de "V", en voos curtos voan en chanzo, só aparece un lado desa "V".
Na época de cría adoitan volverse moi agresivos mesmo cos da súa mesma especie e mesmo atacan ás persoas.
A gralla deste ganso é alta e pola súa similitude ao claxon dos automóbiles, nalgúns lugares en inglés chámanlle howker.

Descrición

É un ganso de gran tamaño que pode chegar a medir entre 90 e 100 cm de lonxitude e pesar de 4 a 6 kg. De cabeza pequena, pescozo longo e corpo voluminoso. O seu pico, pescozo e cabeza son de cor negra, aínda que nesta última obsérvase unha franxa branca que se estende por baixo da cabeza para terminar detrás dos ollos. As partes superiores e as ás son marróns ou gris escuro co peito máis claro. A parte baixa do ventre é branca e a cola negra con cubertas brancas. As súas patas son curtas e fortes gris escuras. Aniña no chan mantendo o niño oculto. Ao comezo da nidación a parella selecciona un territorio que é defendido polo macho.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Ten unha dieta mixta. Na terra, mentres camiñan, aliméntanse de raíces, sementes, herbas, tubérculos, bagas, trigo, cebada, millo, etc. Na auga (onde internan a cabeza, o pescozo e parte do corpo baixo a superficie) buscan e comen plantas de estanques, algas e tamén moluscos, anfibios e peixes pequenos.

Habitat

Este ave é natural de América do Norte. Durante a nidación esténdese amplamente por Canadá e o norte dos Estados Unidos. Invernan máis ao sur, xa que migran cara ao sur dos EUA e o norte de México. De maneira artificial foi introducido noutras países como foi Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Finlandia ou Alemaña. A migración nestes é de curto percorrido. Podémolos atopar en lagos de auga doce e ás súas beiras, desde os Grandes Lagos ata lagoas de relativamente pouco tamaño;en ríos e outros depósitos de auga doce que poden estar nos campos de vexetación non moi alta, nos bosques e dentro das cidades. Poden ocupar marismas de auga doce e costeiras.

Status

IUCN: Mínima preocupación (LC). A especie non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco.

Atópase incluida no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.


Entradas
RGPD - Cookies