parallax background

CAMPAMENTOS VACACIONAIS FIN DE SEMANA


AULA EDUCATIVA

DOCUMENTOS INSCRIPCIÓN

Vigo Zoo
Descarga PDF

Para formalizar a inscripción serán necesarios os seguintes documentos por cada participante:

1.- Ficha de inscripción. Debidamente cumplimentada e lexible. Pode recollerse na taquilla de Vigozoo ou descargarse no seguinte enlace ou na sección utilidades.
2.- Fotocopia DNI ou libro de familia do participante.
3.- Fotocopia tarxeta sanitaria do participante.
4.- Certificado de empadronamento (só para os empadronados en Vigo).
Toda a documentación debe ser lexible.
Pode entregarse na taquilla de Vigozoo o enviarse vía email a: educacion.vigozoo@vigo.org

Voltar Campamentos vacacionais

Entradas