parallax background

COBO DE LECHWE

Kobus leche

Como coa maioría dos antílopes, os cobos son moito máis activos á primeira hora da mañá e á última hora da tarde. Atópanse moi a gusto na auga, mesmo é habitual observalos pastando coa auga á altura dos seus ombreiros. Son bos nadadores, pero prefiren meterse ao camiñar en terreo pantanoso. As súas patas están cubertas dunha substancia repelente á auga, que lles permite correr rapidamente en zonas encharcadas. En terra firme, con todo, as súas patas longas e suaves son unha desvantaxe.


Descrición

Antílope pardo de ventre branco. Os seus longos cornos en espiral lembran á estrutura dunha lira e son propios dos machos. Os machos pesan ao redor de 110 kg, e miden uns 165 cm. As femias son máis pequenas e máis liviás que os machos. As súas patas traseiras son máis longas en proporción que as doutros antílopes.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

É herbívoro, aliméntase principalmente de plantas acuáticas.

Hábitat

Atópase en zonas pantanosas de Botswana, Zambia, Congo, Namibia e Angola. As súas densidades de poboación poden ser moi altas, de ata 200 individuos por quilómetro cadrado nalgúns casos.

Status

U.I.C.N: Baixo risco/mínima preocupación ( LR/ LC). Non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco. CITES II. Non están necesariamente ameazados de extinción, pero poderían chegar a estalo a menos que se controle estritamente o seu comercio.


Entradas