parallax background

CLAMIDOSAURIO DE KING

Chlamydosaurus kingii

Aloxados na instalación con representación de especies do continente Australiano, na planta "0" do noso Exotarium, contribuíndo ao coñecemento de réptiles representantes dos distintos continentes e á difusión e posta en valor desta especie a través do noso programa de educación e concienciación ambiental.

Unha das características máis rechamantes é esa especie de colar de longas espiñas de cartilaxe que abre cando sente ameazado. Trátase dunha porción de pel que descansa detrás da súa cabeza e sobre o seu lombo.

Foi a inspiración para crear o diplosaurio de Parque Xurásico, aínda que non existe ningunha evidencia paleontolóxica de que ese dinosauro tivese esta crista.


Descrición

A coloración tende a ser marrón avermellado ou gris con manchas de cores máis escuras mesturados de forma moteada para dar a aparencia de cortiza de árbore.​ Non hai unha cor estándar, variando segundo a contorna onde habite. As súas cores son unha forma de camuflaxe.

Os machos son bastante máis grandes que as femias e poden alcanzar os 80 centímetros de longo.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Son carnívoros e aliméntanse de invertebrados como cigarras, escaravellos, termitas e mesmo pequenos vertebrados como ratos.

Hábitat

Endémico do norte de Australia e o sur de Nova Guinea. Pasa a maior parte da súa vida nas árbores, aventurándose ao chan só en busca de comida, ou para participar en conflitos territoriais.

O seu famoso colar xoga un papel importante no cortexo, despregándoo para atraer á femia, nunha especie de danza na que emite un son moi característico.

Status

IUCN: Preocupación menor (LC): A especie non é obxecto de medidas de protección especial.


Entradas
RGPD - Cookies