parallax background

CERVO COMÚN

Cervus elaphus

O cervo común, cervo vermello ou cervo (Cervus elaphus) é unha especie de cérvido amplamente distribuída polo hemisferio norte.

As femias viven en mandas de decenas de exemplares cos seus fillos máis novos, mentres que os machos se moven de forma solitaria ou en grupos moito máis reducidos, de menos de 5 individuos. Só se achegan ás femias na época de celo (entre agosto e setembro), momento en que comezan a mostrar os seus desexos de reproducirse por medio da “berrea”. Para gañarse o harén, é común a loita entre machos na cal utilizan a súa desenvolvida cornamenta.

É tan asustadizo porque a experiencia ensinoulle que o home é o seu peor inimigo, pero nos lugares onde se sente protexido, móstrase bastante confiado.


Descrición

Ten dous pelames diferentes: o de inverno é agrisado e máis laúdo e o de verán é avermellado. Esta especie presenta dimorfismo sexual, polo que as femias son máis pequenas e menos corpulentas que os machos. Ademais, os individuos de sexo masculino presentan cornamentas que renovan cada ano, e aumentan en tamaño e número de puntas. O cervo é máis activo durante o amencer e atardecer, e é o seu período de menos actividade o centro do día. É unha especie marcadamente errática, de forma que raramente pasa máis dun día nun mesmo lugar. É un gran saltador e nadador e adoita envorcarse no fango coa intención de quitarse parasitos.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

O cervo europeo é un fitófago puro, é dicir, é vexetariano. A súa dieta baséase na combinación do pastoreo de herbáceas e o ramalleo sobre plantas leñosas. As proporcións en que herbáceas e leñosas forman parte da dieta son variables en función da zona, época do ano, e mesmo do sexo. Existe unha preferencia polas plantas herbáceas, especialmente polas praderías con alta proporción de leguminosas, e o uso de especies leñosas conforme escasean as herbas verdes. Deste modo, o habitual é que as herbáceas predominen de finais do outono á primavera ou principios do verán e as leñosas no verán. As herbas constitúen máis do 75% na primavera.

Habitat

Considerado por moitos como o rei do bosque, o cervo europeo habita, fundamentalmente, en bosques caducifolios, mediterráneos e mixtos, con amplos prados onde pastar. Por contra, non os atopa en zonas montañosas sen arboredo, pois se manexan moi mal na marcha sobre rocas espidas. A súa área natural de distribución esténdese desde Europa occidental ata Asia central, incluíndo as illas de Córsega e Sardeña e o Magreb. As poboacións orixinais máis orientais son as do Tíbet e o Turkestán, e as máis occidentais as do sur de Portugal. As poboacións de Portugal desapareceron na súa maior parte durante a primeira metade do século XX.

Status

Segundo a IUCN, é unha especie que non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco. Tampouco está incluído en ningún dos apéndices CITES. En España é unha especie de caza maior. Enfróntase a un risco de alteración xenética debido á entrada de exemplares doutras subespecies, os cambios xenéticos produto da fragmentación e ao illamento das poboacións, e a selección artificial dos reprodutores, especialmente en condicións de cría en catividade para a solta na natureza. Isto pode supoñer a desaparición da subespecie ibérica.


Entradas