parallax background

ARMADILLO DE SEIS BANDAS

Euphractus sexcinctus

SABÍAS QUE…?

O caparazón do Armadillo é usado polas culturas andinas para fabricar o charango, un instrumento musical de corda similar á guitarra. Utilízase tamén para confeccionar carteiras e resulta apreciado como alimento exótico. É un prato típico nos restaurantes caros da península de Iucatán. O seu caza tivo que ser controlada, debido á diminución excesiva de exemplares.


Descrición

O noso Armadillo é un macho nado en 2015. Tamén chamado Armadillo amarelo, é un mamífero cingulado, do latín cingula "cinto", que se caracteriza por ter o seu corpo “acoirazado”, presentando aneis corneos que lle protexen fronte a depredadores. Da armadura emerxen pelos sensoriais cos que perciben as condicións de temperatura e humidade existentes. A ausencia de pel, precisamente, fai que non poidan soportar temperaturas moi baixas.

As súas patas están provistas de fortes uñas, coas que pode escavar na terra para facer os seus tobos que teñen unha entrada peculiar, en forma de U investida.

As glándulas da base da cola emiten un cheiro característico co que marcan o territorio. Son bos nadadores, capaces de flotar grazas a que almacenan aire e dispoñen dunha boa capa de graxa que tamén lles axuda a soportar a escaseza de alimentos en circunstancias adversas.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

É omnívoro polo que ten unha alimentación moi variada, desde insectos e larvas ata froita e vexetais diversos.

Habitat / Reprodución

Prefire áreas abertas, praderías matogueiras e tamén áreas boscosas.

Distribúese desde o Sur dos Estados Unidos ata o Norte de Arxentina.

Reprodúcese durante todo o ano. A súa xestación é duns 60 días, alumando unha camada que pode exceder a decena de crías, as cales nacen cos ollos pechados e pesan entre os 95 e 115 gramos. En 22 ou 25 días abren os ollos, permanecendo no tobo aleitadas pola nai ata que poden valerse por si soas.

As crías empezan a consumir alimentos sólidos en pouco tempo, multiplicando por catro o seu peso durante o primeiro mes de vida. A nai ensínalles a capturar insectos antes do destete. Ao cabo de nove meses, o armadillo alcanza a idade adulta.

Status

U.I.C.N: Preocupación menor ( LC). Non require de medidas de protección especial, nin se aproxima a ningún dos parámetros para ser incluída nunha categoría de maior risco. Tendencia poboacional estable.


Entradas
RGPD - Cookies