parallax background

RÉPTILES

SERPE DO MILLO - Fase Snow

Panterophis guttatus

Esta serpe debe o seu nome ao seu lugar preferido: os cultivos de millo, onde atopa alimento e protección. Gústalle bañarse antes de descansar.

A fase snow caracterízase pola ausencia de pigmentos vermellos ( eritrina) e negros ( melanina) quedando unha cor basicamente branca con algún ton amarelado ou rosado.Entradas