parallax background

ACTIVIDADES


AULA EDUCATIVA

CAMPAMENTOS MATINAIS VERÁN 2018

Vigo Zoo

ORGANIZA
Concello de Vigo - Concellería de Medio Ambiente.


LOCALIZACIÓN
Instalacions educativas de Vigozoo


PREZO:
25 €/Quenda


DATAS:
C1 | 2-6 Xullo “ Os animaies e a auga “
C2 | 9-13 Xullo “ As especies invasoras; ameaza dos ecosistemas “
C3 | 16-20 Xullo “ Os plásticos, ameaza dos animais mariños “
C4 | 30 Xullo-3 Agosto “ Os animais e o Cambio Climático “
C5 | 6-10 Agosto “ Unha segunda vida; os centros de recuperación “
C6 | 20-24 Agosto “ Animais perigosos en perigro “
C7 | 27-31 Agosto “ Cousas que podemos facer para a fauna silvestre “
C8 | 3-7 Septiembro “ Cría en catividade e a conservación “


DESCRIPCIÓN DA ACTIVIDADE
É unha actividade participativa no zoo na que os nenos APRENDERÁN A RESPECTAR A NATUREZA e descubrirán da man dos seus monitores as características e particularidades dos animais de Vigozoo realizando visita aos distintos recintos, xogos e talleres de enriquecemento ambiental para os animais. A temática deste campamento será: “APRENDENDO A OBSERVAR E CONSERVAR”


HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas, con posibilidade de atención matinal desde as 8:00 e de recollida ata as 15:00. No caso de recoller aos participantes ás tres da tarde pódese traer comida de casa ou reservar menú directamente na cafetería (reserva e pago) cun custo de 5 €/día.


PRAZAS
As prazas ofertadas son un total de 50. Reservaranse por orde de solicitude,tendo preferencia os nenos empadroados no Concello de Vigo. Poderanse inscribir en 3 campamentos elixindo un e quedando en lista de espera nos dous seguintes para dás prioridade a novos participantes.


DESTINATARIOS
Nenos e nenas nacidos entre o 2006 e o 2012. Con preferencia para participantes EMPADROADOS no Concello de Vigo.


PREINSCRICIÓN
Ata15 días antes do inicio do campamento, ata completar prazas. Deberase realizar de forma telefónica no teléfono 986 26 77 83 de luns a venres (excepto festivos), de 10:30 a 19:00 horas. Non se atenderán reservas fose destas datas nin deste horario. A situación de admitido, excluído ou lista de espera será comunicada aos participantes. Envío de documentación, unha vez confirmada a praza, ao correo taquilla.vigozoo@vigo.org . A preinscrición será por rigorosa orde de chamada e pecharase 15 días antes do inicio do campamento, agás se as prazas non son cubertas.


DOCUMENTACIÓN:
Presencial non Servizo de Despacho de billetes de Vigozoo ou no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou ben en formato PDF legible, enviado a taquilla.vigozoo@vigo.org

En formato PDF legible, enviadas a taquilla.vigozoo@vigo.org
1. Volante de empadroamento.
2. Copia do DNI do participante ou copia do libro de familia.
3. Copia do cartón sanitario. O primeiro dia deberá presentarse o cartón sanitario orixinal
4. Ficha de inscrición debidamente cuberta
* Pódese descargar na web de Vigozoo no apartado Ulilidades. ou ben na seguinte ligazón:

Descargar PDF


PAGO
Unha vez confirmada a praza.


DEVOLUCIÓN
Se unha vez obtida a praza e realizado o pago correspondente, o/a inscrito/a non pode asistir ao campamento, soamente terá dereito á devolución da cantidade abonada no caso de que se xustifique por escrito, polo menos con 7 días de antelación ao comezo da actividade, e haxa motivos de forza maior debidamente acreditados.


Voltar Actividades

Entradas